Často kladené dotazy

Jakým způsobem mi může informační systém EnergyBroker pomoci při realizaci veřejné zakázky na výběr dodavatele?

Pomocí přehledné administrace odběrných míst (dále jen „OM") si dokážete jednoduše vytvořit přílohu k zadávací dokumentaci a následně s využitím individuální péče našich odborníků realizovat veřejnou zakázku na výběr dodavatele energie.

Velkou výhodou informačního systému EnergyBroker je také to, že se po zadání spotřeb a cen k jednotlivým OM automaticky počítají celkové náklady, a to jak za distribuci, tak za dodávku komodity. Tento celkový součet je neocenitelný především při uveřejňování skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, což musí zadavatel splnit dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Údaje o spotřebách a cenách si může zadavatel i jeho příspěvkové organizace efektivně do informačního systému EnergyBroker zadávat již v průběhu roku a nemusí následně po ukončení dodávek shromažďovat narychlo všechny faktury a celkovou cenu pracně sčítat.

Co je to energetický management?

Energetický management je určitý soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Lze jej nastavit individuálně pro každou organizaci (potažmo budovu) s cílem postupného dosahování úspor energie, přičemž výsledkem může být i zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí.


Realizace energetického managementu spočívá zejména v měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční periodě, ve stanovení potenciálu úspor energie, v samotné realizaci plánovaných opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření a v neposlední řadě také v porovnání předpokládaných a dosažených úspor a v tvorbě a aktualizaci energetických koncepcí a akčních plánů. Základním kamenem je proto komplexní informační systémwebová aplikace EnergyBroker, která umožňuje přehledně na jednom místě evidovat a vyhodnocovat technická i obchodní data k jednotlivým odběrným místům, evidovat budovy ve svém vlastnictví nejen z pohledu plnění legislativních povinností ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zejména zpracování PENB, EA atd.), ale i z pohledu evidence a vyhodnocení energetických opatření. 


Hlavním přínosem využívání webové aplikace EnergyBroker v rámci energetického managementu je zejména získání přehledu o počtech odběrných míst a jejich spotřebách, nákladech (potažmo průměrných cenách). Zároveň lze díky správně realizovanému energetickému managementu snižovat nejen náklady na energie, ale i dopady na životní prostředí a provozní náklady na provoz jednotlivých objektů.

K čemu je dobré sledovat cenu velkobchodních produktů komodit elektřiny a zemního plynu?

Velkoobchodní cena elektřiny (ročních produktů typu Baseload Pražské burzy Power exchange central Europe, a.s. www.pxe.cz) a plynu (velkoobchodních produktů Lipské burzy www.eex.com, Natural Gas - Derivatives Market - NCG Natural Gas Futures) je základní definicí ocenění daného odběru komodity zákazníka. Dodavatelé využívají ceny uvedených velkoobchodních produktů při vytváření cenové nabídky pro zákazníky, kteří tak mají možnost si jednoduše spočítat výši marže dodavatele.

Existují i jiné velkoobchodní produkty než roční hodnota Baseload popsaná v předchozí otázce?

Ano, existují. V případě velkoobchodních produktů zemního plynu na www.eex.com jsou to kromě ročního produktu produkty typu sezóna (letní se kupuje na období od 1.4. do 30.9. a zimní od 1.10. do 31.3.), kvartál (nákup jednotlivých kvartálů v roce - 1.Q, 2.Q, 3.Q a 4.Q) a měsíc (nákup pro jednotlivé měsíce v roce). V případě velkoobchodních produktů elektřiny na www.pxe.cz jsou to vyjma ročního produktu produkty typu kvartál a měsíc.

Co to znamená spotová cena komodity?

Spotová cena je výsledkem obchodování krátkodobých produktů elektřiny a plynu. Krátkodobými produkty se rozumí cena za dodávku pro daný konkrétní den nebo případně pro danou konkrétní hodinu v roce. Spotová cena je především závislá na aktuálním přebytku nebo nedostatku dané komodity na trhu v příslušném období obchodu. Spotové ceny uveřejňuje opetátor trhu (OTE, a.s.) na svých webových stránkách https://www.ote-cr.cz/cs

Co je to postupný nákup?

Postupný nákup energií je režim, kdy dodavatel nenabízí zákazníkovi fixní cenu na určité období, ale specifikuje svoji maržovou přirážku hodnotou tzv. násobícího nebo sčítacího koeficientu. Zákazník si postupně obstarává prostřednictvím dodavatele komoditu nákupem velkoobchodních produktů, přičemž výsledná cena, která je ve výsledku zákazníkovi fakturována, se počítá jako násobek ceny velkoobchodního produktu a hodnoty koeficientu dodavatele. Zákazník si může komoditu nakupovat v různých objemech, po částech (viz roční, sezónní, kvartální a měsíční hodnoty velkoobchodních produktů).

 

Ke sledování a administraci těchto nákupů slouží v informačním systému EnergyBroker sekce Evidence postupných nákupů, kde má zákazník vždy přehled, kdy a za jakou cenu nakoupil, kolik objemu má již nakoupeno a kolik zbývá dokoupit, a to i v grafickém vyjádření.

Jaké výhody mi přinese režim postupného nákupu?

Režim postupného nákupu přináší zákazníkovi hned několik výhod, níže jmenujeme ty nejvýznamnější:

 

- umožňuje realizovat několik nákupů komodity během roku v závislosti na vývoji velkoobchodních cen,

- zaručuje zákazníkovi vždy nejvýhodnější cenu komodity bez nutnosti měnit dodavatele,

- diverzifikuje riziko,

- zákazník zná marži dodavatele.

Jakým způsobem mi může informační systém EnergyBroker pomoci při výběru dodavatele?

Pomocí přehledné administrace odběrných míst (dále jen „OM") si dokážete jednoduše vytvořit přílohu k zadávací dokumentaci a následně s využitím individuální péče našich odborníků realizovat výběrové řízení na dodavatele energie. 

Co je to energetický management?

Energetický management je určitý soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Lze jej nastavit individuálně pro každou organizaci (potažmo budovu) s cílem postupného dosahování úspor energie, přičemž výsledkem může být i zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí.


Realizace energetického managementu spočívá zejména v měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční periodě, ve stanovení potenciálu úspor energie, v samotné realizaci plánovaných opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření a v neposlední řadě také v porovnání předpokládaných a dosažených úspor a v tvorbě a aktualizaci energetických koncepcí a akčních plánů. Základním kamenem je proto komplexní informační systémwebová aplikace EnergyBroker, která umožňuje přehledně na jednom místě evidovat a vyhodnocovat technická i obchodní data k jednotlivým odběrným místům, evidovat budovy ve svém vlastnictví nejen z pohledu plnění legislativních povinností ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zejména zpracování PENB, EA atd.), ale i z pohledu evidence a vyhodnocení energetických opatření. 


Hlavním přínosem využívání webové aplikace EnergyBroker v rámci energetického managementu je zejména získání přehledu o počtech odběrných míst a jejich spotřebách, nákladech (potažmo průměrných cenách). Zároveň lze díky správně realizovanému energetickému managementu snižovat nejen náklady na energie, ale i dopady na životní prostředí a provozní náklady na provoz jednotlivých objektů.

K čemu je dobré sledovat cenu velkobchodních produktů komodit elektřiny a zemního plynu?

Velkoobchodní cena elektřiny (ročních produktů typu Baseload Pražské burzy Power exchange central Europe, a.s. www.pxe.cz) a plynu (velkoobchodních produktů Lipské burzy www.eex.com, Natural Gas - Derivatives Market - NCG Natural Gas Futures) je základní definicí ocenění daného odběru komodity zákazníka. Dodavatelé využívají ceny uvedených velkoobchodních produktů při vytváření cenové nabídky pro zákazníky, kteří tak mají možnost si jednoduše spočítat výši marže dodavatele.

Existují i jiné velkoobchodní produkty než roční hodnota Baseload popsaná v předchozí otázce?

Ano, existují. V případě velkoobchodních produktů zemního plynu na www.eex.com jsou to kromě ročního produktu produkty typu sezóna (letní se kupuje na období od 1.4. do 30.9. a zimní od 1.10. do 31.3.), kvartál (nákup jednotlivých kvartálů v roce - 1.Q, 2.Q, 3.Q a 4.Q) a měsíc (nákup pro jednotlivé měsíce v roce). V případě velkoobchodních produktů elektřiny na www.pxe.cz jsou to vyjma ročního produktu produkty typu kvartál a měsíc.

Co to znamená spotová cena komodity?

Spotová cena je výsledkem obchodování krátkodobých produktů elektřiny a plynu. Krátkodobými produkty se rozumí cena za dodávku pro daný konkrétní den nebo případně pro danou konkrétní hodinu v roce. Spotová cena je především závislá na aktuálním přebytku nebo nedostatku dané komodity na trhu v příslušném období obchodu. Spotové ceny uveřejňuje opetátor trhu (OTE, a.s.) na svých webových stránkách https://www.ote-cr.cz/cs

Co je to postupný nákup?

Postupný nákup energií je režim, kdy dodavatel nenabízí zákazníkovi fixní cenu na určité období, ale specifikuje svoji maržovou přirážku hodnotou tzv. násobícího nebo sčítacího koeficientu. Zákazník si postupně obstarává prostřednictvím dodavatele komoditu nákupem velkoobchodních produktů, přičemž výsledná cena, která je ve výsledku zákazníkovi fakturována, se počítá jako násobek ceny velkoobchodního produktu a hodnoty koeficientu dodavatele. Zákazník si může komoditu nakupovat v různých objemech, po částech (viz roční, sezónní, kvartální a měsíční hodnoty velkoobchodních produktů).

 

Ke sledování a administraci těchto nákupů slouží v informačním systému EnergyBroker sekce Evidence postupných nákupů, kde má zákazník vždy přehled, kdy a za jakou cenu nakoupil, kolik objemu má již nakoupeno a kolik zbývá dokoupit, a to i v grafickém vyjádření.

Jaké výhody mi přinese režim postupného nákupu?

Režim postupného nákupu přináší zákazníkovi hned několik výhod, níže jmenujeme ty nejvýznamnější:

 

- umožňuje realizovat několik nákupů komodity během roku v závislosti na vývoji velkoobchodních cen,

- zaručuje zákazníkovi vždy nejvýhodnější cenu komodity bez nutnosti měnit dodavatele,

- diverzifikuje riziko,

- zákazník zná marži dodavatele.

Aktuální kurzy
České národní banky
EUR 25,255
USD 23,195