Energetický managementEnergetický management Efektivní dosahování úspor energie

Popis
Energetický management je určitý soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Lze jej nastavit individuálně pro každou organizaci (potažmo budovu) s cílem postupného dosahování úspor energie, přičemž výsledkem může být i zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí.

Funkce
Realizace energetického managementu spočívá zejména v měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční periodě, ve stanovení potenciálu úspor energie, v samotné realizaci plánovaných opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření a v neposlední řadě také v porovnání předpokládaných a dosažených úspor a v tvorbě a aktualizaci energetických koncepcí a akčních plánů. Základním kamenem je proto sofistikovaný nástroj – webová aplikace EnergyBroker, která umožňuje přehledně na jednom místě evidovat technická i obchodní data k jednotlivým odběrným místům. Výstupem mohou být reporty v podobě grafů spotřeb, nákladů, průměrných cen nebo meziročního srovnání. Veškerá data lze exportovat do formátů xls, pdf, csv.

Výhody
Hlavním přínosem využívání webové aplikace EnergyBroker v rámci energetického managementu je zejména získání přehledu o počtech odběrných míst a jejich spotřebách, nákladech (potažmo průměrných cenách).
Zároveň lze díky správně realizovanému energetickému managementu snižovat nejen náklady na energie, ale i dopady na životní prostředí a provozní náklady na provoz jednotlivých objektů.
Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 navíc finančně podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém programu EFEKT – aktivita E.1 – a to pro kraje a města nad 20 tis. obyvatel. Více informací na http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory.

Výběr dodavateleVýběr dodavatele Postupné nákupyPostupné nákupy

Výběr dodavateleVýběr dodavatele Získání nejvýhodnější ceny energií

Popis
Neregulované náklady dodávky komodity (elektřiny, zemního plynu) je možno snížit vhodnou formou výběru dodavatele energií. Samotnou dodávku energií může realizovat více než desítka kvalitních a prověřených dodavatelů.

Funkce
Pomocí dat zadaných v aplikaci je možno jednoduše ve spolupráci s administrátorem zorganizovat elektronickou aukci na výběr dodavatele energií. Druhou možností vhodnou především pro odběratele s menší spotřebou energií je účast ve sdružené aukci. V tomto případě se sdružuje více poptávek v jednu, vítězný dodavatel dodává všem účastníkům sdružené aukce.

Výhody
Realizací výběrového řízení na dodavatele komodity můžete úspěšně a dlouhodobě optimalizovat svoje náklady. Efektivním způsobem výběru dodavatele komodity ovlivňujete v případě elektřiny cca 40% a v případě dodávky zemního plynu cca. 70% celkových nákladů, které nacházíte na faktuře.

Energetický managementEnergetický management Postupné nákupyPostupné nákupy

Postupné nákupyPostupné nákupy Nákup energií dle aktuální ceny na burze

Popis
Ceny energií pro koncové odběratele jsou přímo závislé na pohybu cen velkoobchodních produktů burz. Riziko jednorázového nákupu elektřiny, nebo zemního plynu v nesprávném období je možno diverzifikovat formou postupných nákupů energií.

Funkce
Postupný nákup energií je režim, kdy dodavatel energií specifikuje svoji maržovou přirážku k ceně daného velkoobchodního produktu hodnotou násobícího nebo aditivního koeficientu. Ke sledování a administraci takovýchto nákupů slouží v aplikaci sekce Evidence postupných nákupů, kde má zákazník vždy přehled, kdy, kolik a za jakou cenu nakoupil a kolik mu zbývá dokoupit, včetně grafického vyjádření. Samozřejmostí je možnost reportingu stavu postupných nákupů vybraným uživatelům systému.

Výhody
Postupným nákupem energií zákazník optimalizuje svoji cenu nákupu, tak že výrazně klesá pravděpodobnost výsledné nevýhodné ceny – jedná se o tzv. diverzifikaci rizika nevýhodné ceny. Uživatel systému si výrazným způsobem ulehčuje samotný nákup energií pomocí režimu individuální, nebo automatické konfirmace, jež je vztažena k pohybu ceny na burze. Přehledný report nákupu energií je kdykoliv k dispozici pověřeným uživatelům systému.

Energetický managementEnergetický management Výběr dodavateleVýběr dodavatele

Webový portál, který Vám umožní efektivně spravovat a kontrolovat technická i obchodní data energií.
Získejte informace, které Vám pomohou zoptimalizovat náklady za dodávku elektrické energie, zemního plynu, tepla a vody.

Aktuální kurzy
České národní banky
EUR 25,255
USD 23,195