Statutární město Brno zavádí od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001. Energetický management (EnMS) je systém procesů pro snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a zmírnění emisí a dopadu na životní prostředí. V roce 2015 byla tato aktivita částečně financována pomocí dotace z programu EFEKT MPO. Do současnosti byl EnMS zaveden celkem u 33 organizací. RMB na své schůzi 9.5.2017 schválila smlouvu o poskytnutí přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker pro město Brno. Na základě této smlouvy uzavřené s dodavatelem EnergyBrokeru můžeme bezplatně rozšiřovat informační systém o nové uživatele z řad městských částí, příspěvkových organizací a obchodních společností města Brna.