tiskpdf

Veřejný sektor využívá Energybroker jako nástroj pro efektivní správu energií

Zástupci veřejného sektoru ve stále větší míře využívají Energybroker pro efektivní správu energií.

Každoroční alokace nemalých finančních prostředků za dodávku energií představuje pro vedení města nebo pro zástupce veřejného sektoru proces, na jehož konci se očekává hospodárnost takto vynaložených prostředků. Pomocí EnergyBroker mohou zástupci veřejného sektoru evidovat všechny svoje aktivity spojené se správou elektřiny, zemního plynu, tepla a vody. Evidencí technických a obchodních dat odběrných míst energií lze dosáhnout komplexního přehledu minulých spotřeb a nákladů. Zároveň je možno jednoduše vytvořit finanční plán nákladů za spotřebu energí pro budoucí období, což je důležité především v období sestavování rozpočtu. Výstupy z EnergyBroker lze realizovat také v přehledných grafech sloužících ke snadné orientaci vedení města a samozřejmostí jsou též výstupy ve formátu xls.

3.10.2014Další novinky: