Novinky

14Únor 2017

EnPI – Ukazatel energetické náročnosti

Nový modul pro vyhodnocení Vašeho energetického hospodářství.

Komoditní portál EnergyBroker umožňuje uživatelům stanovení a následné vyhodnocování ukazatelů energetické náročnosti (dále jen "EnPI") na základě poměru naměřených hodnot.


V rámci energetického managementu hospodaření s energií se jedná o velmi významný a zcela nezbytný parametr, který poskytuje potřebnou informaci k vyjádření energetické náročnosti sledované jednotky (zařízení, provozu, budovy i celé organizace nebo jejich složek).

Hlavní důraz při stanovování EnPI je vždy kladen na jeho vypovídající hodnotu a měla by být splněna následující kritéria:
-    možnost objektivního srovnávání spotřeby energie za určité období,
-    vstupní data pro EnPI jsou získávána pomocí ověřených nebo kalibrovaných měřidel
(tj. hodnoty nejsou pouze odhadovány).

EnPI se využívá k:
-    stanovení Výchozího stavu spotřeby energie (EnB),
-    posouzení odchylky u skutečné a odhadované budoucí spotřeby energie,
-    vyhodnocení dosažení cílových hodnot pro jednotlivé energetické cíle.

V procesu energetického managementu navazuje na každé zvolené EnPI stanovení Výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a vypracování Energetického cíle a cílových hodnot, se kterými se následně porovnává skutečně dosažená spotřeba. 

5Prosinec 2016

Aktualizace dat pro výpočet nákladů za energie v roce 2017

Implementovali jsme data z nových Cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaných koncem listopadu 2016.

Dnešním dnem jsme do systému EnergyBroker vložili nová data z Cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, která byla uveřejněna dne 25.11.2016 a dle kterých jsou odběratelům fakturovány poplatky za distribuci elektřiny/zemního plynu. Díky těmto aktualizovaným hodnotám máte možnost si vypočítat své celkové náklady na energie pro rok 2017, aniž byste museli čekat na doručení vyúčtovací faktury.

22Červenec 2016

Energetický management šetří peníze v prvních městských budovách. Přidají se další

Rok běžící projekt Energetického managementu přináší první výsledky.

Rok běžící projekt Energetického managementu přináší první výsledky. Domov pro seniory Kociánka instaloval LED osvětlení a částečně vyměnil spotřebiče za energeticky úsporné. Snížil tak svou spotřebu elektrické energie o více než 35 procent, což představuje úsporu přes 350 tis. Kč ročně. Veřejná zeleň města Brna bude díky centrálnímu nákupu energií odebírat zemní plyn o polovinu levněji a výrazně ušetří veřejné finanční prostředky také na elektřině.


Mít dobrý přehled o spotřebě a nákupních cenách energií se určitě vyplatí. Také město se proto rozhodlo zavést systém energetického managementu, aby mohlo srovnávat spotřeby energií v jednotlivých budovách a navrhovat opatření k efektivnějšímu hospodaření. Mít perfektní přehled o energetické náročnosti každé městské budovy je základ pro jakákoli chytrá řešení, která sníží plýtvání energií, ušetří peníze a pomohou zlepšit znečištěné ovzduší,“ řekl Martin Ander, náměstek brněnského primátora pro životní prostředí.


Odbor životního prostředí v loňském roce vybral pilotní skupinu 45 městských budov s celkem 154 odběrnými místy, které spravuje 14 městských příspěvkových organizací. Patřily mezi ně především domovy pro seniory, ale také např. ZOO či Veřejná zeleň města Brna. V rámci zavádění energetického managementu byly prověřeny jejich náklady za teplo, elektřinu, plyn a vodu v posledních 3 letech. Na základě také těchto dat byl pro každou budovu vypracován tzv. akční plán opatření s cílem snížit její energetickou náročnost a ušetřit tak emise do ovzduší i peníze z veřejných rozpočtů. Mezi nejčastěji doporučovaná opatření patří výměna plynových kotlů za moderní kondenzační, úplné či dílčí zateplení obálek budov, revize časového řízení ohřevu teplé vody, optimalizace distribučních a dodavatelských sazeb, instalace úsporného LED osvětlení a další.

 

Energetický management městských budov využívá informační systém EnergyBroker, který je jednoduše přístupný pro všechny dotčené osoby pomocí webového rozhraní. Rada města Brna tento týden rozhodla o pokračování projektu prodloužením smlouvy s poskytovatelem systému. V letošním roce by tak mělo být zapojeno dalších 45 budov spravovaných deseti příspěvkovými organizacemi města (např. Knihovnou Jiřího Mahena, Hvězdárnou ad.). Na konci roku tak bude online monitorována spotřeba v pětině městských budov. V následujících letech pak budou do systému energetického managementu postupně zapojeny všechny budovy v majetku města.

 

 

Zdroj: Oficiální webové stránky Magistrátu města Brna

4Únor 2016

EnergyBroker neustále zkvalitňuje uživatelskou podporu

Díky novým funkcím on-line chatu řešíme požadavky zákazníků rychleji a efektivněji.

Začátkem tohoto roku jsme za účelem zvýšení kvality služeb pro naše zákazníky umístili na web rozšířenější formu on-line chatu, který disponuje novými funkcemi a tím nám umožní se ještě více přiblížit našim zákazníkům, ať už z hlediska okamžité reakce na požadavek nebo rychlejší identifikace požadavku zákazníka. Zároveň jsme náš tým posílili o nového člena uživatelské podpory, což je také vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zákazníků nezbytnou součástí kvalitní podpory při práci se systémem, který se neustále zdokonaluje a prohlubuje své funkčnosti. Mimo on-line chatu jsme nadále zákazníkům k dispozici i na telefonu či e-mailu - kontaktujte nás.

16Prosinec 2015

Aktualizace dat pro výpočet nákladů za energie v roce 2016

Implementovali jsme data z nového Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného dne 27.11.2015.
Dnešním dnem jsme do systému EnergyBroker vložili nová data z Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které bylo uveřejněno dne 27.11.2015 a dle kterého jsou odběratelům fakturovány poplatky za distribuci elektřiny/zemního plynu. Díky těmto aktualizovaným hodnotám máte možnost si vypočítat své celkové náklady na energie pro rok 2016.

Pro správný výpočet celkových nákladů (tzn. součet poplatků za distribuci a poplatků za silovou elektřinu/za dodávku plynu) Vám stačí mít u odběrného místa zadanou roční spotřebu a vyplněné údaje o dodávce elektřiny/zemního plynu, tj. cenu za jednotku v Kč/MWh a stálý měsíční plat za odběrné místo, pokud je Vám dodavatelem fakturován. 

 

Zároveň připomínáme, že se změnily výpočty některých regulovaných plateb za dodávky elektřiny - tzn., že některé poplatky již nejsou vázány na spotřebu, ale na velikost rezervovaného příkonu/resp. na velikost hlavního jističe. 

 

Věříme, že aktualizace těchto dat přinese značný užitek všem uživatelům.  

8Prosinec 2015

Nový modul na rozúčtování nákladů na energie pro koncové spotřebitele

Rozúčtujeme Vám náklady na elektřinu, plyn, teplo i vodu.

Začátkem měsíce prosince byl spuštěn nový modul komoditního portálu EnergyBroker, díky němuž realizujeme rozúčtování nákladů na energie pro koncové spotřebitele. Modul je schopen rozúčtovat náklady na elektrickou energii, zemní plyn, teplo i vodu,  a to několika různými způsoby rozúčtování - dle skutečných spotřeb (podružných měřidel), dle podlahové plochy v m², případně kombinací obou - záleží na požadavku zákazníka v případě, že není rozúčtování upraveno legislativou. Pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii mezi koncové spotřebitele je samozřejmě modul upraven dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. do konce roku 2015 a vyhlášky č. 269/2015 Sb. od 1.1.2016.

29Září 2015

Společná e-aukce na dodávky plynu pro domácnosti a malé podnikatele

Zajistíme Vám nákup plynu dle aktuálního vývoje ceny na burze.

Komoditní portál EnergyBroker pomohl sdružit stovky domácností a malých podnikatelů za účelem realizace elektronické aukce na dodavatele zemního plynu. Bezplatná registrace do tohoto portálu umožní odběrateli získat ucelený přehled o svých odběrech elektřiny a zemního plynu (evidence spotřeb, cen i nákladů), může si zde evidovat samoodečty, ukládat smlouvy, faktury apod.  Poté v případě, že se bude chtít společné aukce zúčastnit, zažádá si on-line ve svém profilu o zařazení do Evidence účastníků e-aukcí - viz informační leták a odpovědi na často kladené dotazy. Zatím poslední společná e-aukce byla realizována minulý týden 23.9.2015, a to na dodavatele zemního plynu formou postupného nákupu. Více informací o postupném nákupu, který v zastoupení účastníků e-aukce realizuje společnost ENSYTRA s.r.o., se dozvíte zde.

2Únor 2015

EnergyBroker v novém moderním designu

Prostředí aplikace jsme pro vás uživatelsky ještě více zpříjemnili.

Koncem měsíce ledna jsme spustili aplikaci EnergyBroker ve zcela novém designu, na kterém jsme průběžně pracovali několik měsíců a vyšli tak vstříc všem jeho uživatelům. Váš názor je pro nás důležitý, a proto jsme se na základě Vašich podnětů a připomínek rozhodli aplikaci ještě více uživatelsky zpříjemnit. 

 

Aktuální design odpovídá nejnovějším trendům v oblasti webových aplikací a neustále je zdokonalován. S tím souvisí i jeho pohodlné zobrazení nejen na Vašem počítači, ale i tabletu či chytrém mobilním telefonu. 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@energybroker.cz.

1Prosinec 2014

Aktualizace dat pro výpočet nákladů za energie v roce 2015

Do EnergyBrokeru byla implementována data z nového Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného dne 27.11.2014.

Již dnešním dnem jsme do systému EnergyBroker vložili nová data z Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které bylo uveřejněno dne 27.11.2014 a dle kterého jsou odběratelům fakturovány poplatky za distribuci elektřiny/zemního plynu. Díky těmto aktualizovaným hodnotám máte jedinečnou možnost si vypočítat své náklady na energie pro rok 2015.

Pro správný výpočet celkových nákladů (tzn. součet poplatků za distribuci a poplatků za silovou elektřinu/za dodávku plynu) Vám stačí mít u odběrného místa zadanou roční spotřebu a vyplněné údaje o dodávce elektřiny/zemního plynu, tj. cenu za jednotku v Kč/MWh a stálý měsíční plat za odběrné místo.

 

Věříme, že aktualizace těchto dat přinese značný užitek všem uživatelům.  

21Říjen 2014

Historicky nejvýhodnější koeficient postupného nákupu pro veřejný sektor

Veřejný zadavatel dosáhne díky nízkému koeficientu velmi výrazných úspor na další 3 roky.

Nejmenovaný veřejný zadavatel se letos rozhodl realizovat prostřednictvím našich energetických specialistů veřejnou zakázku na koeficient postupného nákupu plynu pro roky 2015, 2016 a 2017. Rozhodně se to dá označit jako chytrý tah, jelikož vítězná hodnota koeficientu pro postupný nákup plynu se zastavila na hodnotě 1,017, což znamená, že vítězný dodavatel bude zadavateli účtovat v průběhu nadcházejících tří let cenu s obchodní přirážkou ve výši pouze 1,7%. Veřejný zadavatel má tak skvělou příležitost ušetřit statisíce ze svého rozpočtu, jelikož ve spoplupráci s našimi specialisty bude nakupovat plyn dle aktuálního vývoje velkoobchodních cen na burze European Energy Exchange AG (www.eex.com). 

3Říjen 2014

Veřejný sektor využívá Energybroker jako nástroj pro efektivní správu energií

Zástupci veřejného sektoru ve stále větší míře využívají Energybroker pro efektivní správu energií.

Každoroční alokace nemalých finančních prostředků za dodávku energií představuje pro vedení města nebo pro zástupce veřejného sektoru proces, na jehož konci se očekává hospodárnost takto vynaložených prostředků. Pomocí EnergyBroker mohou zástupci veřejného sektoru evidovat všechny svoje aktivity spojené se správou elektřiny, zemního plynu, tepla a vody. Evidencí technických a obchodních dat odběrných míst energií lze dosáhnout komplexního přehledu minulých spotřeb a nákladů. Zároveň je možno jednoduše vytvořit finanční plán nákladů za spotřebu energí pro budoucí období, což je důležité především v období sestavování rozpočtu. Výstupy z EnergyBroker lze realizovat také v přehledných grafech sloužících ke snadné orientaci vedení města a samozřejmostí jsou též výstupy ve formátu xls.

29Srpen 2014

Certifikace elektronického nástroje EnergyBroker

EnergyBroker získal certifikaci nástroje, jež splňuje požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Certifikační orgán, spol. RELSIE s.r.o., vydal dne 29.8.2014 společnosti ENSYTRA s.r.o., jež provozuje a vlastní komoditní portál EnergyBroker, Certifikát č. ATS-20140809 a ATS – 20140810. Tyto certifikáty zaručují, že veškeré procesy, jež jsou na portále EnergyBroker realizovány, splňují požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

8Srpen 2014

Domácnosti prostřednictvím portálu EnergyBroker nakoupili pro roky 2015 a 2016 levnější energie

Domácnosti využily jednoduché elektronické administrace svých dat v EnergyBrokeru a následně nakoupily energie.

Dne 8.8.2014 proběhla elektronická aukce na nákup elektrické energie a zemního plynu pro odběratele z řad domácností. Domácnosti mají možnost se bezplatně registrovat na portálu EnergyBroker a zúčastnit se sdružené e-aukce, v níž je spojeno více domácností za účelem získání co nejvýhodnější ceny energií. V porovnání s rokem 2014 budou domácnosti šetřit pro roky dodávky 2015 a 2016 nejméně 4% z nákladů za silovou elektřinu a zemní plyn.

Aktuální kurzy
České národní banky
EUR 26,175
USD 22,014