tiskpdf

EnPI – Ukazatel energetické náročnosti

Nový modul pro vyhodnocení Vašeho energetického hospodářství.

Komoditní portál EnergyBroker umožňuje uživatelům stanovení a následné vyhodnocování ukazatelů energetické náročnosti (dále jen "EnPI") na základě poměru naměřených hodnot.


V rámci energetického managementu hospodaření s energií se jedná o velmi významný a zcela nezbytný parametr, který poskytuje potřebnou informaci k vyjádření energetické náročnosti sledované jednotky (zařízení, provozu, budovy i celé organizace nebo jejich složek).

Hlavní důraz při stanovování EnPI je vždy kladen na jeho vypovídající hodnotu a měla by být splněna následující kritéria:
-    možnost objektivního srovnávání spotřeby energie za určité období,
-    vstupní data pro EnPI jsou získávána pomocí ověřených nebo kalibrovaných měřidel
(tj. hodnoty nejsou pouze odhadovány).

EnPI se využívá k:
-    stanovení Výchozího stavu spotřeby energie (EnB),
-    posouzení odchylky u skutečné a odhadované budoucí spotřeby energie,
-    vyhodnocení dosažení cílových hodnot pro jednotlivé energetické cíle.

V procesu energetického managementu navazuje na každé zvolené EnPI stanovení Výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a vypracování Energetického cíle a cílových hodnot, se kterými se následně porovnává skutečně dosažená spotřeba. 

14.2.2017Další novinky: