tiskpdf

Certifikace elektronického nástroje EnergyBroker

EnergyBroker získal certifikaci nástroje, jež splňuje požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Certifikační orgán, spol. RELSIE s.r.o., vydal dne 29.8.2014 společnosti ENSYTRA s.r.o., jež provozuje a vlastní komoditní portál EnergyBroker, Certifikát č. ATS-20140809 a ATS – 20140810. Tyto certifikáty zaručují, že veškeré procesy, jež jsou na portále EnergyBroker realizovány, splňují požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

29.8.2014Další novinky: