tiskpdf

Aktualizace dat pro výpočet nákladů za energie v roce 2016

Implementovali jsme data z nového Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného dne 27.11.2015.

Dnešním dnem jsme do systému EnergyBroker vložili nová data z Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které bylo uveřejněno dne 27.11.2015 a dle kterého jsou odběratelům fakturovány poplatky za distribuci elektřiny/zemního plynu. Díky těmto aktualizovaným hodnotám máte možnost si vypočítat své celkové náklady na energie pro rok 2016.

Pro správný výpočet celkových nákladů (tzn. součet poplatků za distribuci a poplatků za silovou elektřinu/za dodávku plynu) Vám stačí mít u odběrného místa zadanou roční spotřebu a vyplněné údaje o dodávce elektřiny/zemního plynu, tj. cenu za jednotku v Kč/MWh a stálý měsíční plat za odběrné místo, pokud je Vám dodavatelem fakturován. 

 

Zároveň připomínáme, že se změnily výpočty některých regulovaných plateb za dodávky elektřiny - tzn., že některé poplatky již nejsou vázány na spotřebu, ale na velikost rezervovaného příkonu/resp. na velikost hlavního jističe. 

 

Věříme, že aktualizace těchto dat přinese značný užitek všem uživatelům.  

16.12.2015Další novinky: